PROGRAMUL SALVATOR DIN PASIUNE

 

Pentru programul “Salvator din Pasiune” urmatoarele perioada de inscriere este:

– 18-29 MARTIE 2024

În vederea înscrierii în cadrul programului de voluntariat “Salvator din Pasiune”, candidații trebuie sa depună în format electronic documentele necesare întocmirii dosarului de recrutare, scanate, în format .PDF, la adresa de email: spircisucluj@gmail.com.

În termen de 30 zile de la data încheierii perioadei de înscriere se va desfășura analiza dosarelor, urmând ca persoanele să fie notificate prin email privind admiterea sau respingerea dosarului.

Perioadele de înscriere se vor posta pe site cu 30 zile calendaristice premergător desfășurarii perioadei.

 

CONDIȚII PENTRU ÎNSCRIERE

 

Condițiile pe care trebuie să le indeplineasca cei care doresc să se alăture pompierilor salvatori sunt următoarele:

  • Vârsta cuprinsă intre 16 – 65 ani;
  • Apt din punct de vedere medical;
  • Să nu fi fost condamnat pentru săvârsirea de infracțiuni cu intenție;
  • Sa nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar in cadrul serviciilor inspectoratelor pentru situatii de urgenta;

 

În cadrul activităţii de recrutare şi înscriere candidatul trebuie să trimită documentele menționate mai jos la adresa de email: spircisucluj@gmail.com, scanate în format .PDF, iar subiectul mesajului trebuie sa conțină numele, prenumele și numărul de telefon ale solicitantului:

  1. cerere de înscriere – tipizat;
  2. certificat de cazier judiciar (doar pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani);
  3. copie după actul de identitate;
  4. aviz psihologic (nu adeverinţă) care va conține, din partea psihologului clinician, un profil psihologic cu recomandări la finalul evaluării sau din partea psihologului cu competenţe în apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu precizarea apt sau inapt pentru activităţi în cadrul unui serviciu de urgenţă;
  5. act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare – nu există un minim de studii din care persoana care dorește să acceadă la programul de voluntariat trebuie să dispună;
  6. adeverinţă medicală din care să reiasă cumulativ, cel puțin două din următoarele criterii „apt pentru efort fizic de nivel mediu”, „clinic sanatos” sau „nu se afla in evidenta cu boli cronice”;

acordul părinţilor/tutorelui legal, doar pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani.

MODELE ȘI DOCUMENTE

REGLEMENTĂRI LEGISLATIVE

Call Now Button