PROGRAMUL SALVATOR DIN PASIUNE

 

Pentru programul “Salvator din Pasiune” urmatoarele perioade de inscriere sunt:

– 13-24 NOIEMBRIE  2023

– 18-29 MARTIE 2024

În vederea înscrierii în cadrul programului de voluntariat “Salvator din Pasiune”, în intervalul orar 08.00 – 16.00, de luni până vineri, în zilele lucrătoare, se vor depune cereri de înscriere la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Avram Iancu” al județului Cluj, situat pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 69-71.

Depunerea dosarelor și solicitarea de informații suplimentare cu privire la activitate, se va face la sediul inspectoratului (B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 69-71), în intervalul orar 08.00-16.00, de luni până vineri.

 

CONDIȚII PENTRU ÎNSCRIERE

 

Condițiile pe care trebuie să le indeplineasca cei care doresc să se alăture pompierilor salvatori sunt următoarele:

  • Vârsta cuprinsă intre 16 – 65 ani;
  • Apt din punct de vedere medical;
  • Să nu fi fost condamnat pentru săvârsirea de infracțiuni cu intenție;
  • Sa nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar in cadrul serviciilor inspectoratelor pentru situatii de urgenta;

 

În cadrul activităţii de recrutare şi înscriere candidatul trebuie să prezinte un dosar plic care să cuprindă următoarele documente:

  1. cerere de înscriere – tipizat;
  2. certificat de cazier judiciar (doar pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani);
  3. copie după actul de identitate;
  4. aviz psihologic (nu adeverinţă) care va conține, din partea psihologului clinician, un profil psihologic cu recomandări la finalul evaluării sau din partea psihologului cu competenţe în apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu precizarea apt sau inapt pentru activităţi în cadrul unui serviciu de urgenţă;
  5. act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare – nu există un minim de studii din care persoana care dorește să acceadă la programul de voluntariat trebuie să dispună;
  6. adeverinţă medicală din care să reiasă cumulativ, cel puțin două din următoarele criterii „apt pentru efort fizic de nivel mediu”, „clinic sanatos” sau „nu se afla in evidenta cu boli cronice”;

acordul părinţilor/tutorelui legal, doar pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani.

MODELE ȘI DOCUMENTE

REGLEMENTĂRI LEGISLATIVE

WordPress PopUp Plugin Call Now Button