ISU CLUJ

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Avram Iancu” al Județului Cluj

ADRESA

Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 69-71,
Cluj-Napoca, cod postal 400124, jud. Cluj.

Email: isujcluj@gmail.com 

Această adresă de email nu este destinată semnalării unor situații de pericol. Dacă situația dumneavoastră reprezintă o urgență, vă rugăm apelați numărul 112!

Telefon: +40-264-591255
Fax: +40-264-593873
Web: https://www.isucj.ro

Compartiment Avizare-Autorizare: +40-741-224516
Serviciul Resurse Umane: +40-264-591258

Formular de contact:

Nume:

E-mail:

Telefon:

Comentariu:


MODUL DE DEPUNERE A DOCUMENTATIEI TEHNICE IN FORMAT ELECTRONICANUNȚ !


ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2024,


documentațiile de avizăre/autorizăre privind securitatea la incendiu și protecție civilă se depun ÎN FORMAT ELECTRONIC.Prin excepție, până în data de 30.06.2024, documentațiile tehnice de proiectare se pot depune și în format letric.


SOLICITĂRILE POT FI TRIMISE LA:


http://public.cluj.archi (Ghișeul unic)
SAU
avizare_isucj@cj.e-adm.ro

PENTRU SOLICITĂRILE CARE NU SE ADRESEAZĂ COMPARTIMENTULUI AVIZARE-AUTORIZARE (PETIȚII, INVITAȚII PARTICIPĂRI ÎN COMISII DE RECEPȚIE LA TERMIAREA LUCRĂRILOR, etc.) SE VA FOLOSI ADRESA DE E-MAIL:
isujcluj@gmail.com

DOCUMENTELE NECESARE ÎN VEDEREA ELIBERĂRII UNOR PUNCTE DE VEDERE CU PRIVIRE LA ÎNCADRAREA INVESTIȚIILOR ÎN PREVEDERILE H.G. 571/2016, cu modificările și completările ulterioare:
CERERE TIP (DESCARCĂ)
COPIE C.U.I.
COPIE CERTIFICAT CONSTATATOR PENTRU PUNCTUL DE LUCRU
COPIE EXTRAS C.F.
PLANURI DE ARHITECTURĂ
DOVADA DREPTULUI DE PROPRIETATE SAU CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE (după caz)

Program de lucru cu publicul:


Luni, Marți, Joi și Vineri între orele 08.30 - 16.30


Miercuri între orele 08.30 - 18.30
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al județului Cluj desfășoară permanent activități preventive și operative în sprijinul cetățenilor.

Adresele de email de mai sus nu sunt destinate semnalării unor situații de pericol. Dacă situația dumneavoastră reprezintă o urgență, vă rugăm apelați numărul 112!

Call Now Button