Compartimentul Avizare-Autorizare

Program de lucru cu publicul:

Luni, Marți, Joi și Vineri între orele 08.30 – 16.30

Miercuri între orele 08.30 – 18.30

Contact: +40-741-224516

ANUNȚ !

ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2024,

documentațiile de avizăre/autorizăre privind securitatea la incendiu și protecție civilă se depun ÎN FORMAT ELECTRONIC.Prin excepție, până în data de 31.03.2024, documentațiile tehnice de proiectare se pot depune și în format letric.

SOLICITĂRILE POT FI TRIMISE LA:

http://public.cluj.archi (Ghișeul unic)
SAU
avizare_isucj@cj.e-adm.ro

MODUL DE DEPUNERE A DOCUMENTATIEI TEHNICE IN FORMAT ELECTRONIC

PENTRU SOLICITĂRILE CARE NU SE ADRESEAZĂ COMPARTIMENTULUI AVIZARE-AUTORIZARE (PETIȚII, INVITAȚII PARTICIPĂRI ÎN COMISII DE RECEPȚIE LA TERMIAREA LUCRĂRILOR, etc.) SE VA FOLOSI ADRESA DE E-MAIL:
isujcluj@gmail.com
Această adresă de email nu este destinată semnalării unor situații de pericol. Dacă situația dumneavoastră reprezintă o urgență, vă rugăm apelați numărul 112!

DOCUMENTELE NECESARE ÎN VEDEREA ELIBERĂRII UNOR PUNCTE DE VEDERE CU PRIVIRE LA ÎNCADRAREA INVESTIȚIILOR ÎN PREVEDERILE H.G. 571/2016, cu modificările și completările ulterioare:
CERERE TIP (DESCARCĂ)
COPIE C.U.I.
COPIE CERTIFICAT CONSTATATOR PENTRU PUNCTUL DE LUCRU
COPIE EXTRAS C.F.
PLANURI DE ARHITECTURĂ
DOVADA DREPTULUI DE PROPRIETATE SAU CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE (după caz)

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al județului Cluj desfășoară permanent activități preventive și operative în sprijinul cetățenilor.

Adresele de email de mai sus nu sunt destinate semnalării unor situații de pericol. Dacă situația dumneavoastră reprezintă o urgență, vă rugăm apelați numărul 112!

În conformitate cu O.I.G.S.U. nr. 53197 din 2016 privind planul de acțiuni al I.G.S.U. privind punerea în aplicare la nivelul M.A.I. a O.U.G. nr. 41 din 2016, adresa de e-mail pentru transmiterea catre Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Avram Iancu” al județului Cluj, în format electronic, a copiei după cartea de identitate este: personale@isucj.ro

Normative:

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate pot fi transmise in termen de 20 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului , pe adresa de mail: dgj_transparenta@mai.gov.ro

Baze de date securitate la incendiu

Pentru construcţiile/amenajările care nu se regăsesc în această listă, facem precizarea că acestea se pot afla într-una dintre următoarele situaţii:

  • Construcţiile/amenajările pot fi autorizate anterior anului 2005;
  • Construcţiile/amenajările se pot afla în procesul de autorizare la momentul actual;
  • Până la această dată nu s-a solicitat autorizaţia de securitate la incendiu;
  • Construcţiile/amenajările:
    • nu se încadrează în prevederile legale în vigoare;
    • nu s-au încadrat în prevederile legale în vigoare la momentul începerii procedurii de autorizare a lucrărilor de construcții și/sau a punerii în funcțiune. 
ACCESEAZĂ

Ghid de avizare-autorizare

ACCESEAZĂ

Firme și experți atestate/atestați

ACCESEAZĂ

DOCUMENTE SPECIFICE AVIZARE / AUTORIZARE

LEGISLATIE

PRECIZARI I.G.S.U. referitoare la legislatia in vigoare.

DESCARCA

HOTĂRÂRE nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și autorizării privind securitatea la incendiu

DESCARCA

Precizări suplimentare cu privire la terminologia utilizată şi aplicarea prevederilor HGR 571/2016, cu modificările şi completările ulterioare

DESCARCA

HOTĂRÂRE nr. 862 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecţie civilă

DESCARCA

ORDIN nr. 180 din 29 noiembrie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă

DESCARCA

ORDIN Nr. 1045/I.G. din 29 august 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice

DESCARCA
Call Now Button