CADRU LEGAL

ORDONANŢA DE URGENȚĂ Nr. 1 din 29 ianuarie 2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă

DESCARCA

ORDONANŢA Nr. 88 din 30 august 2001 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă

DESCARCA

LEGEA Nr. 363 din 7 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă

DESCARCA

ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă

DESCARCA

HOTĂRÂREA nr. 1490 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

DESCARCA

HOTĂRÂREA nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste

DESCARCA

HOTĂRÂREA nr. 1514 din 29 noiembrie 2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

DESCARCA

HOTĂRÂREA nr. 1648 din 22 noiembrie 2006 privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

DESCARCA
Call Now Button