CENTRUL OPERATIONAL

(Î) ȘEF CENTRU OPERAȚIONAL
Lt. Col. STROE Călin

CONTACT

CENTRALA: +40-264-591.271
FAX: +40-264-593.873

HARTA-CU-RAIOANELE-DE-INTERVENTIE-ALE-SUBUNITATILOR

În conformitate cu HGR 1492/2004, privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, Centrul operaţional are următoarele atribuţii principale:

a)efectuează activităţi de analiză, evaluare şi sinteză referitoare la situaţiile de urgenţă din competenţă;

b)monitorizează evoluţia situaţiilor de urgenţă şi informează operativ, când este cazul, preşedintele comitetului pentru situaţii de urgenţă şi celelalte organisme abilitate să întreprindă măsuri cu caracter preventiv ori de intervenţie, propunând, în condiţiile legii, instituirea stării de alertă;

c)elaborează concepţia specifică privind planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns, precum şi concepţia de acţiune în situaţii de urgenţă, conform reglementărilor interne, emise în baza răspunderilor privind tipurile de risc gestionate şi funcţiile de sprijin îndeplinite;

d)face propuneri comitetului pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetului Naţional, prin Inspectoratul General, privind activitatea preventivă şi de intervenţie în situaţii de urgenţă;

e)urmăreşte aplicarea prevederilor regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a planurilor de intervenţie/cooperare specifice tipurilor de riscuri;

f)asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor şi urmăreşte menţinerea legăturilor de comunicaţii cu Centrul Operaţional Naţional, centrele operative cu funcţionare permanentă, cu alte organisme implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi cu forţele proprii aflate în îndeplinirea misiunilor;

g)centralizează solicitările privind necesarul de resurse pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin, premergător şi în timpul situaţiilor de urgenţă, şi le înaintează organismelor abilitate să le soluţioneze;

h)asigură transmiterea mesajelor de înştiinţare primite către structurile din subordine, cele cu care colaborează şi către autorităţile locale;

i)evaluează consecinţele probabile ale surselor de risc;

j)gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă date în competenţă;

k)desfăşoară activităţi în domeniul primirii şi acordării asistenţei internaţionale, al medicinii de urgenţă a dezastrelor, al asistenţei psihologice şi religioase;

l)îndeplineşte alte atribuţii, conform reglementărilor interne, emise în baza prevederilor legale.

Procedura privind avizarea planurilor de intervenţie

DESCARCĂ

Model plan evacuare operatori economici și instituții

DESCARCĂ

Model plan evacuare UAT

DESCARCĂ
Call Now Button