TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE

Prin utilizarea site-ului https://www.isucj.ro sunteţi de acord cu următoarele:

Prezentul site cât şi conţinutul acestuia sunt în proprietatea şi administrarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” al judeţului Cluj. Este strict interzisă copierea, reproducerea sau utilizarea conţinutului fără permisiune.

Condiţiile generale de acces şi utilizare sunt aplicabile în totalitate şi necondiţionat tuturor vizitatorilor/utilizatorilor site-ului.

Conţinutul Site-ului este cu titlu informativ şi nu creează raporturi juridice sau obligaţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” al judeţului Cluj.

Accesul către acest site poate fi restricţionat sau suspendat oricând, fără o înştiinţare prealabilă, inclusiv din motive de securitate sau de mentenanţă.

Conţinutul se poate descărca doar în scopul pentru care a fost creat site-ul, pentru uzul personal, cu condiţia ca utilizatorul sa respecte prevederile referitoare la dreptul de autor (copyright) şi alte drepturi de proprietate intelectuală.

Este interzisă distribuirea, modificarea, copierea, transmiterea, reproducerea, publicarea, transferarea, vinderea sau folosirea conţinutului în alt mod, fără acordul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” al judeţului Cluj.

Este interzisa utilizarea site-ului în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” al judeţului Cluj îşi rezervă dreptul de a restricţiona oricând accesul oricărui utilizator/vizitator care încalcă prevederile Termenilor şi Condiţiilor.

Site-ul poate fi modificat oricând şi în orice condiţii, fără preaviz.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” al judeţului Cluj nu îşi asumă răspunderea pentru felul în care este accesat şi/sau utilizat Conţinutul site-ului de către utilizatori sau pentru implicaţiile care ar putea decurge din accesarea şi/sau utilizarea acestuia.

Accesarea şi utilizarea https://www.isucj.ro este o alegere care aparţine exclusiv utilizatorului.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” al judeţului Cluj sau orice altă persoană implicată în conceperea, producerea sau dezvoltarea site-ului nu sunt răspunzatoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, care ar putea rezulta în urma accesării şi utilizării site-ului sau a conţinutului său.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” al judeţului Cluj nu îşi asumă nicio responsabilitate şi nu va fi răspunzator pentru niciun prejudiciu care ar putea să apară în urma accesării sau utilizării site-ului, a descărcării oricărui fişier de pe acest site.

https://www.isucj.ro conţine link-uri către alte site-uri. Accesarea acestor link-uri este la libera alegere a utilizatorului. Pentru respectivele site-uri, răspunderea integrală o poartă proprietarii site-urilor în cauză.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” al judeţului Cluj nu garantează conţinutul sau calitatea site-urilor care pot fi accesate prin legături de pe site. Dacă utilizatorul accesează aceste link-uri îşi asumă personal orice fel de risc.

https://www.isucj.ro respectă dreptul la intimitate şi viaţă privată şi se conformează legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” al judeţului Cluj nu colectează nicio informaţie care ar putea permite identificarea persoanelor fizice, în afara cazului în care acestea sunt oferite în mod voluntar de utilizatori.

Furnizarea voluntară de informaţii reprezintă consimţământul utilizatorului pentru ca datele sale personale să fie folosite în conformitate cu termenii şi condiţiile prezentate.

Atunci când utilizatorul furnizează date personale, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” al judeţului Cluj le poate folosi pentru a contacta utilizatorul cu scopul de a răspunde unei solicitări ale acestuia.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” al judeţului Cluj va păstra confidenţialitatea datelor personale ale utilizatorilor şi nu le va retransmite unor terţe părţi.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” al judeţului Cluj îşi rezervă dreptul de a modifica, adăuga sau retrage Termenii şi Condiţiile de utilizare a site-ului la orice oră şi fără preaviz.

Orice utilizare a site-ului, după schimbarea acestor Termeni şi Condiţii, înseamnă implicit că utilizatorul este de acord cu modificările apărute.

Termenii şi Condiţiile prezente sunt guvernate de legile din România.

WordPress PopUp Plugin Call Now Button