Se apropie sezonul rece, iar odată cu temperaturile în scădere, asistăm la o creștere a numărului de intervenții la locuințe. De cele mai multe ori, în această perioadă suntem solicitați la incendii, însă pericole pot să apară de la orice sistem de încălzire. Drept urmare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al județului Cluj vine cu o serie de recomandări, deoarece misiunea noastră principală este reprezentată de siguranța populației pe care o deservim.

Astfel, vă îndemnăm să verificați cu grijă sobele/şemineele, canalele şi coșurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere.

— tencuiți şi spoiți cu var partea din pod a coșului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor.
— curățați canalele şi coșurile de fum premergător sezonului rece şi apoi periodic.
— nu introduceți în sobă/şeminee lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsați ușa de la focar deschisă şi nu supraîncălziți sobele/şemineele.
— nu lăsați copiii nesupravegheați, în încăperi unde sunt în funcțiune astfel de mijloace de încălzire.

Numeroase incendii sau chiar explozii incendii sunt produse de instalarea defectuoasă şi/sau exploatarea necorespunzătoare a centralelor termice cu combustibil gazos. Pentru înlăturarea acestora, trebuie luate următoarele măsuri:

— montarea centralelor se va efectua numai de către personal autorizat.
— verificarea periodică a etanșeității conductelor de alimentare cu combustibil gazos.
— folosirea regulatoarelor de presiune în perfectă stare de funcționare.
— suspendarea utilizării centralelor termice la apariția avariilor sau a oricăror altor defecțiuni solicitarea intervenției persoanelor autorizate pentru înlăturarea deficiențelor apărute.

Pentru mijloacele de încălzire locale sau centrale, care folosesc combustibil lichid, se recomandă următoarele măsuri:

— verificarea etanșeității conductelor de alimentare cu combustibil. — interzicerea supraalimentării cu combustibil.
alimentarea cu combustibil atunci când mijlocul de încălzire nu este în stare de funcționare.
— curățarea periodică a conductelor de alimentare şi a duzelor de pulverizare.

O altă cauză frecventă de incendii este reprezentată de exploatarea necorespunzătoare a aparatelor electrice de incălzire şi a instalaţiilor electrice, pentru a căror evitare trebuie luate următoarele măsuri:

— nu utilizați instalații electrice defecte, realizate sau reabilitate de personal neautorizat, montate direct pe materialele combustibile, cu improvizații, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant.
— nu suprasolicitați circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depășesc puterea nominală a acestora.
— nu utilizați mijloace electrice de încălzire locală improvizate.
— supravegheați permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcțiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecție (termostat), deoarece acestea pot să nu funcționeze la parametrii prevăzuți şi deconectați-le în cazul în care apar defecțiuni sau părăsiți încăperea respectivă.

Toate recomandările care ne pot ține în siguranță în timpul sezonului rece sunt disponibile și pe platforma www.fiipregatit.ro.

Compartimentul Informare și Relații Publice

Call Now Button