ISU CLUJ

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Avram Iancu” al Județului Cluj

ADRESA

Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 69-71,
Cluj-Napoca, cod postal 400124, jud. Cluj.

Email: isujcluj@gmail.com
Telefon: +40-264-591255
Fax: +40-264-593873
Web: http://www.isucj.ro

Compartiment Avizare-Autorizare: +40-741-224516
Serviciul Resurse Umane: +40-264-591258

Formular de contact:

Nume:

E-mail:

Telefon:

Comentariu:


ANUNȚ !

ÎNCEPÂND CU DATA DE 16.03.2020,

SOLICITĂRILE PENTRU ELIBERAREA UNOR PUNCTE DE VEDERE SAU ADRESE DE RĂSPUNS SPECIFICE (NEGAȚII), RESPECTIV ACORDAREA ASISTENȚEI TEHNICE DE SPECIALITATE SE VOR ÎNAINTA EXCLUSIV ONLINE SAU PRIN POȘTĂ, URMÂND CA RĂSPUNSURILE SĂ FIE TRANSMISE ÎN ACELAȘI MOD.

ADRESA DE E-MAIL LA CARE SE VOR TRANSMITE CERERILE ȘI DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE ESTE:

avizare_isucj@cj.e-adm.ro

telefon: 0040 741 224516

PENTRU SOLICITĂRILE CARE NU SE ADRESEAZĂ COMPARTIMENTULUI AVIZARE-AUTORIZARE (PETIȚII, ETC.) SE VA FOLOSI ADRESA DE E-MAIL:

isujcluj@gmail.com

DOCUMENTAȚIILE TEHNICE AFERENTE SOLICITĂRILOR DE ELIBERARE A AVIZELOR ȘI AUTORIZAȚIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU ȘI PROTECȚIE CIVILĂ, PRECUM ȘI A AVIZELOR RUTELOR DE TRANSPORT DEȘEURI PERICULOASE SE POT DEPUNE ȘI ÎN FORMAT LETRIC LA SEDIUL INSTITUȚIEI NOASTRE, RESPECTÂND REGULILE STABILITE LA ACCESUL ÎN UNITATE.

De asemenea, vă informăm că soluționăm cu prioritate documentații care vizează obiective realizate din Fonduri Europene.

DOCUMENTELE NECESARE ÎN VEDEREA ELIBERĂRII UNOR PUNCTE DE VEDERE CU PRIVIRE LA ÎNCADRAREA INVESTIȚIILOR ÎN PREVEDERILE H.G. 571/2016:

CERERE TIP (DESCARCĂ)

COPIE C.U.I.

COPIE CERTIFICAT CONSTATATOR PENTRU PUNCTUL DE LUCRU

COPIE EXTRAS C.F.

PLANURI DE ARHITECTURĂ

DOVADA DREPTULUI DE PROPRIETATE SAU CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE (după caz)


Program de lucru cu publicul:

Luni, Marți, Joi și Vineri între orele 08.30 - 16.30

Miercuri între orele 08.30 - 18.30


Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al județului Cluj desfășoară permanent activități preventive și operative în sprijinul cetățenilor.

Call Now Button