Sursa foto: ERKE.ro Sursa foto: ERKE.ro Sursa foto: ERKE.ro Sursa foto: ERKE.ro

Buletin informativ

Măsuri privind apărarea împotriva incendiilor ce se impun pentru

 desfăşurarea în condiţii de securitate a Sărbătorilor Pascale

 

      În această perioadă premergătoare Sfintelor Sărbători de Paşti (catolice şi ortodoxe), se cuvine să reţinem atenţia credincioşilor, precum şi slujitorilor bisericilor, mănăstirilor şi schiturilor să vegheze la respectarea următoarelor reguli de apărare împotriva incendiilor :

ü  Accesul credincioşilor în incinta lăcaşului de cult se va  permite în limita capacităţii bisericii, în scopul evitării producerii de accidente;

ü  Se vor menţin uşile de acces/evacuare în poziţie deschisă, în mod obligatoriu, pe toata durata desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros. În condiţiile unui număr foarte mare de participanţi se recomandă organizarea slujbelor religioase în aer liber;

ü  Parcarea autoturismelor persoanelor care participă la slujbele religioase cu public numeros ori a autocarelor şi microbuzelor se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces pentru autospecialele de intervenţie;

ü  Mijloacele de încălzire se vor amplasa la distanţe de siguranţă faţă de elementele de construcţie, decorurile sau materialele combustibile;

ü  Se va asigura supravegherea sobelor şi a celorlalte mijloace de încălzire cu/fără acumulare de căldură, din lăcaşul de cult, pe tot timpul funcţionării şi se va întrerupe alimentarea acestora înainte de începerea slujbelor religioase;

ü  Se va asigura întreţinerea corespunzătoare, verificarea periodică şi remedierea tuturor defecţiunilor de la instalaţiile electrice, a sistemelor de încălzire utilizate, a aparatelor de preparat şi încălzit hrana şi a coşurilor de fum, de către personal autorizat;

ü  Se va asigura amenajarea unor locuri speciale pentru depunerea lumânărilor aprinse, pe timpul slujbelor religioase, în exteriorul lăcaşului de cult şi la distanţe de siguranţă faţă de construcţii, vegetaţie, arbori etc., de preferinţă în tăvi metalice umplute cu nisip şi se vor supraveghea pe toată durata arderii a acestora;

ü  Pe timpul desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros se vor evacua, din interiorul lăcaşului de cult, covoarele, mochetele, scaunele şi băncile nefixate de pardoseală;

ü  Se vor instrui persoanele cazate în spaţiile destinate primirii oaspeţilor din incinta mănăstirilor, precum şi persoanele cu sarcini de supraveghere, pentru cunoaşterea şi respectarea regulilor de prevenire a incendiilor la exploatarea mijloacelor de încălzire, a instalaţiilor electrice, a sistemului existent de alarmare în caz de incendiu, utilizarea focului deschis cât şi privind interdicţia fumatului;

ü  Se impune verificarea termenului de valabilitate a încărcăturii mijloacelor de primă intervenţie (stingătoare portabile) din dotarea lăcaşurilor de cult.

 

În cazul producerii unui incendiu, se acţionează de urgenţă pentru:

-          evacuarea tuturor ocupanţilor clădirii precum şi a bunurilor importante;

-          anunţarea incendiului la numărul de apel unic 112;

-          stingerea incendiului cu mijloacele de primă intervenţie.

 

 

 

COMPARTIMENTUL EVIDENŢE, ANALIZĂ ŞI PROGNOZE PREVENTIVE

INFORMARE METEOROLOGICA 15.04.ORA 13:00- 17.04. ORA 15:00

           În intervalul menţionat va ploua în cea mai mare parte a ţării, iar în zona montană vor fi şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Local cantităţile de apă vor depăşi 15 l/mp în 24 de ore. Valorile termice vor scădea accentuat, iar în regiunile extracarpatice vremea va deveni rece pentru această perioadă.

INFORMARE METEOROLOGICĂ , NR. 13

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică şi răcire accentuată

Interval de valabilitate: 09 aprilie, ora 18 – 11 aprilie, ora 21
Zone afectate: conform textului 

INFORMARE METEOROLOGICĂ

 

 

 

 

În intervalul menţionat va ploua în cea mai mare parte a ţării, iar în zona montană vor fi şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare. În sud şi est cantităţile de apă vor depăşi pe arii restrânse 20 l/mp, în 24 de ore. Îndeosebi în seara zilei de miercuri, 09 aprilie şi în noaptea de miercuri spre joi, ploile vor fi sub formă de aversă, se vor semnala descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. Valorile termice vor scădea accentuat, mai ales în sudul, centrul şi estul teritoriului, iar vremea va deveni rece pentru această perioadă.

Concurs functie de comanda (Sef Centru Operational)


TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
necesară candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului vacant de
şef centru operaţional I  la reşedinţa unităţii


I.  TEMATICĂ:

1. Termeni şi expresii folosite în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă;
2. Organizarea Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
3. Principiile managementului situaţiilor de urgenţă;
4. Organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Intemperii şi Calamităţi şi a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă;
5. Organizarea, funcţionarea şi principalele atribuţii ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;
6. Repartizarea managementului tipurilor de risc generatoare de situaţii de urgentă;
7. Structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;
8. Structuri specializate şi dimensionarea acestora la nivelul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă;
9. Ierarhizarea, dimensionarea, cerinţe generale operaţionale şi de dotare a structurilor de intervenţie din organigrama inspectoratelor judeţene / al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă;
10. Planificarea, pregătirea, organizarea desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste;
11. Organizarea, conducerea şi executarea acţiunilor de evacuare în situaţii de urgenţă.
12. Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat;;
13. Raportarea evenimentelor;
14. Pregătirea şi organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă;
15. Elaborarea documentelor de pregătire, organizare, conducere, desfăşurare, evidenţă, analiză, evaluare şi raportare a acţiunilor de intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă;
16. Concepţia   generală   privind   planificarea,   pregătirea,   organizarea   şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns în situaţii de urgenţă;
17. Dispoziţii generale privind cariera cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne; cursuri de carieră şi examene de carieră; reguli de evoluţie în cariera cadrelor militare;
18. Rezolvarea unor situaţii tactice;
19. Conducerea forţelor pe timpul acţiunilor de stingere a incendiilor, de limitare şi înlăturare a urmărilor calamităţilor naturale şi catastrofelor;
20. Drepturile şi îndatoririle cadrelor militare şi ale personalului ISU;
21. Etică şi deontologie profesională; Codul etic al personalului IGSU;
22. Planul de roşu de intervenţie;
23. Pregătirea continuă a personalului;
24. Serviciul de permanenţă;
25. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea execuţiilor tactice;
26. Fişa postului.


II.  BIBLIOGRAFIE:

1. Hotărârea Guvernului României nr. 121/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Intemperii şi Calamităţi;
2. Hotărârea Guvernului României nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru situaţii speciale de urgenţă;
3. Hotărârea Guvernului României nr.1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;
4. Hotărârea Guvernului României nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;
5. Hotărârea Guvernului României nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă;
7. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
8. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă;
9. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
10. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 1/2014 ;
11. Hotărârea Guvernului României nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste;
12. Ordinul M.A.I. nr. 360/2004 pentru aprobarea criteriilor de performanţă, privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă;
13. Ordinul M.A.I. nr. 1134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste;
14. Ordinul M.A.I. nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă;
15. Ordinul M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă;
16. Ordin comun M.A.I. - M.S.P. nr. 21386/2007 respectiv nr. 2011/2007 privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească;
17. Ordinul M.A.I. nr. S/61 din 03.03.2010 privind raportarea şi monitorizarea evenimentelor şi a aspectelor de interes operativ;
18. Ordinul M.A.I. nr. S/238 din 25.10.2010 privind creşterea capacităţii operaţionale a structurilor şi unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor;
19. Ordinul I.G. nr. 1146/1.G. din 28.10.2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor tehnice de elaborare a documentelor de pregătire, organizare, conducere, desfăşurare, evidenţă, analiză, evaluare şi raportare a acţiunilor de intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă cu modificările ulterioare;
20. Ordinul I.G.  nr. 1144/1.G. din 29.09.2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1134 din 13.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste;
21. Concepţia generală privind planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns în situaţii de urgenţă, transmisă la unităţi cu adresa nr. 14437 din 23.06.2009;
22. Ordinul comun M.S.P./M.A.I. nr. 1092/1500 din 7 septembrie 2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească;
23. Ordinul M.A.I. nr. 418/2008 pentru aprobarea metodologiei de raportare a cazurilor şi evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanţă;
24. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare; 
25. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Titlul IV – Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor medical;
26. Ordinul M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne;
27. Ordinul M.A.I. nr. 400/2004 privind regimul disciplinar al personalului din Ministerul Afacerilor Interne;
28. Ordinul M.A.I. nr. 300/2004 privind unele activităţi specifice domeniului resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne;
29. Ordinul M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne;
30. Ordinul Ministrului Apărării nr. M.S. 92/2008 – Ordin pentru aprobarea R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate;
31. Ordinul Ministrului Apărării nr. M. 64/2013 – Ordin pentru aprobarea  Regulamentului disciplinei militare;
32. Metodica instrucţiei tactice de specialitate a subunităţilor de pompieri partea I şi a II-a;
33. Tactica stingerii incendiilor vol. I.;
34.  Metodologia calculului forţelor şi mijloacelor;
35. Procedură privind salvarea persoanelor şi animalelor surprinse /imobilizate în spaţii înguste sau medii ostile vieţii;
36. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
37. Hotărâre nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă;
38. Codul de etică şi deontologie a personalului din IGSU, OMAI nr.1489/2006;
39. OIG 1409/IG din 17.04.2013, Ordin privind organizarea şi desfăşurarea serviciului de permanenţăşi reglementarea accesului în IGSU şi unităţile subordonate;
40. Ordinul M.A.I. nr. 110/2010 pentru aprobarea instrucţiunii privind planificarea organizarea , desfăşurarea şi evaluarea pregătirii prin exerciţii a personalului structurilor MAI;
41. H.G. nr.117 din 19.02.2014 privind Organizarea şi funcţionarea Centrului Operaţional de Comandă al Guvernului;
42. OMAI S/108 din 27.05.2011 privind serviciul de permanenţă şi accesul în unităţile/structurile MAI;
43. Instrucţiuni 363/2002 privind pregătirea continuă a personalului MAI;
44. Ordinul IG.nr.1425 privind pregătirea subofiţerilor din subunităţile de intervenţie.

 Notă:  Se studiază legislaţia actualizată la zi, cu toate modificările şi completările ulterioare.  

Concurs functie de comanda (Sef GIS)

A N U N Ţ

I. În conformitate cu prevederile art. 5, alin. (3), art. 6, alin (1), lit. a), art. 40 - 41 şi Anexei nr. 2 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” al judeţului Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 decembrie 1989, nr. 69-71, jud. Cluj,  scoate la concurs în vederea încadrării, prin recrutare din sursă internă, din rândul personalului unităţii, postul de şef gardă intervenţie-stingere (şi conducător auto-autospeciale) la Secţia de Pompieri Colina – Garda nr. 2 de intervenţie GILĂU (funcţie de conducere prevăzută cu gradul militar de plutonier adjutant şef).
II. Principalele cerinţe ale postului, stabilite potrivit prevederilor din fişa postului, sunt:
a.    pregătirea de bază necesară ocupantului postului:
•    şcoala militară de subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă sau studii liceale cu diplomă de bacalaureat
b.    condiţii de participare la concurs, respectiv condiţiile de recrutare:
    Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii, la data desfăşurării probei de concurs:

•    să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
•    să cunoască limba română, scris şi vorbit;
•    să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
•    să fie încadraţi în unitatea care are prevăzut postul scos la concurs;
•    să aibă pregătirea de bază necesară ocupantului postului, menţionată la punctul a);
•    să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
•    să fie subofiţer şi să aibă gradul militar cel puţin de sergent major;
•    să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului, pentru postul scos la concurs;
•    să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare, care să nu fi fost radiată, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
•    să nu fie puşi la dispoziţie sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
•    să aibă aptitudini de planificare, conducere, coordonare şi control, discernământ, capacitate de analiză, sinteză şi concepţie, curajul răspunderii, tact, independenţă decizională, imparţialitate, spirit de iniţiativă şi de observaţie, prestanţă, flexibilitate în gândire, solicitudine, disponibilitate, comunicativitate, adaptabilitate, obiectivitate, moralitate, onestitate, loialitate, discreţie, principialitate, consecvenţă, fermitate, spirit conformist, să poată lucra sub presiunea timpului;
•    să fie declarat “apt” psihologic şi „apt” medical pentru a ocupa funcţii de conducere;
•    să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată sau să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni care i-ar face incompatibili cu exercitarea atribuţiilor funcţiei. 
III. Concursul / examen se va desfăşura la sediul unităţii, şi va consta în susţinerea de către candidaţi a unui interviu pe subiecte profesionale, care va fi înregistrat cu mijloace audio/video, în data de 29.04.2014, orele 10.00, din tematica şi bibliografia afişată.
    IV. Rapoartele de înscriere la concurs (adresate inspectorului şef) vor fi depuse/transmise de către candidaţi la Biroul Resurse Umane al unităţii, până la data de 14.04.2014 (data înregistrării), orele 16.00.
    Documentele dosarului de recrutare vor fi depuse de către candidaţi la Biroul Resurse Umane al unităţii, până la data de 24.04.2013 (data înregistrării), orele 16.00.
    V. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc cumulativ cerinţele prevăzute de prezentul anunţ şi ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.
    Dosarul de recrutare trebuie să conţină, în mod obligatoriu:
    a) Documente transmise de candidat:
    - raportul de înscriere (conform formularului anexat);
    - curriculum vitae (conform ghidului anexat);
    - copii legalizate ale diplomelor care atestă absolvirea studiilor necesare înscrierii (inclusiv fişe matricole şi rezultate la examenul de bacalaureat);
    - copia actului de identitate şi, după caz, ale livretului militar şi carnetului de muncă;
    - copii legalizate ale documentelor de stare civilă actuale (certificat de naştere şi, după caz, certificat de căsătorie, certificat de naştere al soţului, certificate de naştere ale copiilor, sentinţe judecătoreşti privind starea civilă);
    - autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului (conform ghidului şi formularului anexate);
    - cazierul judiciar;
    - caracterizare de la actualul loc de muncă, cu aprecierile şefului nemijlocit referitoare la competenţa profesională şi conduita candidatului;
    - 2 (două) fotografii color 9 x 12 cm, în ţinută militară, cu gradul militar actual;
    - bilanţul stării de sănătate, eliberat de serviciul medical judeţean, care să ateste aptitudinea privind ocuparea postului de subofiţer;
    - declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi de acceptare a condiţiilor de recrutare şi a efectuării verificărilor cu privire la persoana candidatului (conform formularului anexat);
    - un dosar plic.
    b) Documente procurate de unitatea organizatoare:
    - certificatul de examinare psihologică care să ateste aptitudinea privind ocuparea postului de conducere. (se obţine prin grija structurii de resurse umane, de către unitatea organizatoare, în urma promovării de către candidat a evaluării de profil).
    - adresa prin care, după verificarea îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de participare la concurs de către unitatea cu sarcini de recrutare, îi este comunicat candidatului că nu poate participa la acesta;
    - copie fişa postului şef gardă intervenţie-stingere (şi conducător auto-autospeciale) vacant.
VI. Planificarea la testarea psihologică ce va avea loc la Centrul de Psihosociologie al M.A.I. va fi comunicată candidaţilor ulterior datei de înscriere, prin afişare la avizierul unităţii şi pe pagina de internet a instituţiei, la adresa www.isucj.ro/cariera/concursuri..
VII. Date de contact: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” al judeţului Cluj, municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 decembrie 1989, nr. 69-71, tel. 0264/591255 sau 0264/591274, int. 27128 sau 27111, la Biroul Resurse Umane.
VIII. Tematica şi bibliografia de concurs este anexată prezentului anunţ şi afişată la avizierul unităţii/subunităţilor şi postată pe pagina de internet a instituţiei (www.isucj.ro/cariera).
Notă:
    ** Formularele tipizate necesare pentru întocmirea dosarului de recrutare pot fi solicitate la Biroul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al judeţului Cluj  sau pot fi  descărcate în format electronic de pe pagina de internet a instituţiei, secţiunea „Cariera”.
    Întârzierile în depunerea rapoartelor de înscriere, a documentelor constitutive ale dosarului de recrutare nu sunt permise. Candidatul aflat într-o astfel de ipostază este declarat „respins”.
    Nota minimă pentru promovarea interviului pe subiecte profesionale este 7.00.
    În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi au aceiaşi notă, este declarat admis candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs, iar situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceiaşi  vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat admis candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare ocupării postului.
    Notele la interviu nu pot fi contestate.

                                      

BIBLIOGRAFIA şi TEMATICA
stabilită pentru selecţia organizată în vederea încadrării postului de
şef gardă intervenţie-stingere (şi conducător auto-autospeciale)
din cadrul Secţiei de Pompieri Colina – Garda nr. 2 de intervenţie GILĂU

BIBLIOGRAFIA:
1) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste;
2) O.I.G. nr. 1144/I.G. din 29.09.2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1134 din 13.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste;
3) O.I.G. nr. l146/I.G. din 28.10.2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor tehnice de elaborare a documentelor de pregătire, organizare, conducere, desfăşurare, evidenţă, analiză, evaluare şi raportare a acţiunilor de intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă;
4) Hotărârea Guvernului României nr.1490 din 09 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;
5) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
6) Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
7) H.G.R. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste;
8) Ordinul Ministrului Apărării nr. M.S. 92/2008 – Ordin pentru aprobarea R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate;
9) Ordinul inspectorului general al I.G.S.U. nr. 1409/2013 privind organizarea şi executarea serviciului de permanenţă şi reglementarea accesului în I.G.S.U. şi unităţile subordonate;
10) Ordinul inspectorului general al I.G.S.U. nr. 1413/IG/2013 pentru aprobarea instrucţiunilor privind intervenţia serviciilor de urgenţă profesioniste – intervenţie la incendii – ISU 01;
11) Ordinul inspectorului general al I.G.S.U. nr. 1416/IG/2013 pentru aprobarea Ghidului privind tehnica şi tactica – ISU 04.

TEMATICA :
- Organizarea teritoriului pentru intervenţie;
- Operaţiunile principale pentru desfăşurarea intervenţiei;
- Dispozitive de acţiune, procedee şi tehnici de intervenţie;
- Documente de organizare a acţiunilor de intervenţie;
- Documente de pregătire a acţiunilor de intervenţie;
- Documente pentru conducerea şi desfăşurarea acţiunilor de intervenţie;
NESECRET
Pagina 1 din 2- Documente pentru evidenţa, analiza, evaluarea şi raportarea acţiunilor de intervenţie;
- Organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;
- Organizarea Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
- Îndatoririle principale ale cadrelor militare în activitate;
- Recompense ce se acordă cadrelor militare în activitate;
- Sancţiuni disciplinare ce se acordă cadrelor militare în activitate;
- Structurile specializate care se constituie la nivelul I.S.U.;
- Relaţiile între militari;
- Reguli referitoare la portul ţinutei;
- Personalul care se numeşte în serviciul de permanenţă;
- Atribuţiile şefului gărzii de intervenţie-stingere;

NOTĂ:     Se studiază legislaţia actualizată la zi, cu toate modificările şi completările ulterioare.

Sunday the 20th. Copyright © 2013 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Avram Iancu al judeţului Cluj. Toate drepturile rezervate. | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins